۱۳۹۵/۰۸/۰۸
3ds Max: Advanced Materials

دانلود فیلم آموزشی Lynda 3ds Max: Advanced Materials

دانلود فیلم آموزشی 3ds Max: Advanced Materials 3ds Max: Advanced Materials از آموزش های شرکت Lynda.com است که با تمرکز بر روی تکنیک های سایه PBR در تری دی مکس، استفاده از مواد فیزیکی برای رسیدن به سطوح واقعی مانند سنگ، شیشه و فلز را بررسی می کند.