۱۳۹۵/۰۹/۱۷
20346C PART 2: VIRTUAL MACHINES MANAGING OFFICE 365 IDENTITIES AND SERVICES

دانلود Microsoft 20346C PART 2: VIRTUAL MACHINES MANAGING OFFICE 365 IDENTITIES AND SERVICES

دانلود دوره آموزشی 20346C PART 2: VIRTUAL MACHINES MANAGING OFFICE 365 IDENTITIES AND SERVICES 20346C PART 2: VIRTUAL MACHINES MANAGING OFFICE 365 IDENTITIES AND SERVICES دومین بخش از سری آموزش های مدیریت آفیس 365 شرکت مایکروسافت است که مهارت های مورد نیاز برای راه اندازی آفیس 365 شامل فدراسیونی با مشخصات کاربران موجود و همچنین مهارت های لازم برای نگهداری و حمایت از کاربران آفیس 365 را به طور کامل آموزش می دهد.