۱۳۹۵/۰۹/۱۷
20346C Part 1: Trainer Files Bases Virtual Machines Managing Office 365 ID and Services

دانلود Microsoft 20346C Part 1: Trainer Files Bases Virtual Machines Managing Office 365 ID and Services

دانلود دوره آموزشی 20346C Part 1: Trainer Files Bases Virtual Machines Managing Office 365 ID and Services 20346C Part 1: Trainer Files Bases Virtual Machines Managing Office 365 ID and Services اولین بخش از سری آموزش های مدیریت آفیس 365 شرکت مایکروسافت است که مهارت های مورد نیاز برای راه اندازی یک مستاجر آفیس 365 شامل فدراسیونی با مشخصات کاربران موجود و همچنین مهارت های لازم برای نگه داشتن و حمایت از مستاجر و کاربران آفیس 365 را به طور کامل آموزش می دهد.