۱۳۹۵/۰۶/۰۲
دانلود aspenONE 9

دانلود Aspen Technology aspenONE 9 -نرم افزار شبیه سازی فرآیند ها

دانلود Aspen Technology aspenONE 9 -نرم افزار شبیه سازی فرآیند ها نرم افزارها در پیشرفت علم بشریت تاثیر غیر قابل چشم پوشی داشته اند.بسیاری از نرم افزارهای شبیه سازی و طراحی و اندازه گیریهای دقیق و … ساخته و عرضه شده اند که با عث سرعت بخشیدن به پیشرفت زندگی مردم شده اند. امروز هم نرم افزاری به نام aspenONE را در اختیارتان قرار خواهیم داد که کاربرد بسیاری در زمینه شیمی و پتروشیمی دارد. aspenONE نام مجموعه نرم افزاری بسیار دقیقی می باشد که توسط شرکت Aspen Technology تولید شده و با طراحی و شبیه سازی فرآیندها در زمینه […]