۱۳۹۵/۰۹/۰۴
TutsPlus Unit Testing React Components

دانلود دوره آموزشی TutsPlus Unit Testing React Components

دانلود دوره آموزشی TutsPlus Unit Testing React Components دوره آموزشی TutsPlus Unit Testing React Components نحوه انجام Unit Test کامپوننت های React را به طور کامل به شما آموزش می دهد. Andrew Burgess در این دوره نحوه استفاده از Enzyme (کتابخانه Unit Test) را برای ساخت قابلیت های آزمون واحد React، نشان می دهد.
۱۳۹۵/۰۹/۰۳
TutsPlus Thinking in React: Functional Components

دانلود دوره آموزشی TutsPlus Thinking in React: Functional Components

دانلود دوره آموزشی TutsPlus Thinking in React: Functional Components دوره آموزشی TutsPlus Thinking in React: Functional Components چگونگی معماری کامپوننت های مبتنی بر قانون تک وظیفه ای را برای نگهداری راحت تر آن ها به شما آموزش می دهد.