۱۳۹۶/۰۲/۲۴
Mathematica 11 Machine Learning

دانلود دوره آموزشی Lynda Mathematica 11 Machine Learning

دانلود دوره آموزشی Mathematica 11 Machine Learning Mathematica 11 Machine Learning یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه تجزیه و تحلیل داده ها را با استفاده از قابلیت یادگیری ماشین در نرم افزار Mathematica به شما آموزش می دهد.
۱۳۹۵/۰۹/۱۰
Udacity Machine Learning Engineer Nanodegree

دانلود دوره آموزشی Udacity Machine Learning Engineer Nanodegree

دانلود دوره آموزشی Udacity Machine Learning Engineer Nanodegree Udacity Machine Learning Engineer Nanodegree هر چیزی را که برای یک مهندس یادگیری ماشین شدن لازم است بدانید را به شما آموزش می دهد و همچنین…