۱۳۹۵/۰۹/۰۹
Fusion Production Workshop

دانلود دوره آموزشی Fxphd Fusion Production Workshop

دانلود دوره آموزشی Fusion Production Workshop Fusion Production Workshop یکی از دوره های آموزشی شرکت Fxphd می باشد که با مقایسه نرم افزار فیوژن و نرم افزارهای مشابه دیگر با هم، نقاط قوت و ضعف فیوژن را بررسی کرده و نحوه استفاده از این نرم افزار را با انجام چند پروژه به شما آموزش می دهد.