۱۳۹۵/۰۹/۰۴
Up and Running With Craft CMS

دانلود دوره آموزشی TutsPlus Up and Running With Craft CMS

دانلود دوره آموزشی TutsPlus Up and Running With Craft CMS دوره آموزشی TutsPlus Up and Running With Craft CMS هر چیزی را که باید درباره سیستم مدیریت محتوای Craft بدانید از نحوه نصب آن گرفته تا قالب سازی آن را به طور کامل به شما آموزش می دهد.