۱۳۹۵/۰۹/۱۸
Course 50598A: Cloud 101 Jump Start

دانلود Microsoft Course 50598A: Cloud 101 Jump Start

دانلود دوره آموزشی Course 50598A: Cloud 101 Jump Start Course 50598A: Cloud 101 Jump Start یکی از دوره های آموزشی شرکت مایکروسافت است که موضوعاتی از جمله: آشنایی و درک تکنولوژی ابر، درک موقعیت های سازمانی مایکروسافت و درک چگونگی آماده سازی مناسب سازمان ها برای انتقال به ابر مایکروسافت را به شما آموزش می دهد.
۱۳۹۵/۰۹/۱۸
Course 40369A: Cloud Fundamentals: MTA Exam 98-369

دانلود Microsoft Course 40369A: Cloud Fundamentals: MTA Exam 98-369

دانلود دوره آموزشی Course 40369A: Cloud Fundamentals: MTA Exam 98-369 Course 40369A: Cloud Fundamentals: MTA Exam 98-369 یکی از دوره های آموزشی شرکت مایکروسافت است که موضوعاتی مانند تکنولوژی ابر، فعالسازی، استفاده کردن و پیکربندی سرویس های ابر، پشتیبانی از کاربران ابر و مدیریت آفیس 365 و مایکروسافت Intune را که همگی از مباحث اصلی آزمون MTA می باشند را به شما آموزش می دهد.