۱۳۹۵/۰۹/۰۶
TutsPlus Upgrade Your App to Angular 2

دانلود دوره آموزشی TutsPlus Upgrade Your App to Angular 2

دانلود دوره آموزشی TutsPlus Upgrade Your App to Angular 2 دوره آموزشی TutsPlus Upgrade Your App to Angular 2 نحوه ارتقا دادن یک برنامه نوشته شده در Angular 1 را به نسخه جدید آن Angular 2 به طور کامل به شما نشان می دهد.