دانلود دوره آموزشی Productivity Makeover: 60 Minutes to More Focus and Energy

Productivity Makeover: 60 Minutes to More Focus and Energy یکی از دوره های آموزشی شرکت Udemy است که استراتژی های اثبات شده در مورد بهره وری و سازماندهی برای رسیدن به اهداف خود و بهبود مدیریت زمان را به شما آموزش می دهد.