دانلود دوره آموزشی Building a Physics-Based Platformer in GameMaker Studio Using GML

Building a Physics-Based Platformer in GameMaker Studio Using GML یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه ایجاد یک بازی ساده به سبک دونده را با استفاده از موتور فیزیکی Box2D پلت فرم GameMaker Studio به شما آموزش می دهد.