دانلود فیلم آموزشی Composer: Getting Started

Composer: Getting Started یکی از فیلم های آموزشی Pluralsight.com است که شما را از یک PHP کار مبتدی به متخصص این زبان برنامه نویسی وب تبدیل می کند و شما را با یکی از کلیدی ترین ابزارهای اکوسیستم PHP یعنی Composer آشنا می کند.