۳ds Max: Medical Product Visualization with Arnold یکی از دوره های آموزشی Lynda.com است که نحوه استفاده از نرم افزار ۳ds Max و Arnold را برای طراحی و مدلسازی دستگاه های پزشکی به شما آموزش می دهد. Duane Loose در این دوره آموزشی، موضوعاتی از جمله: ایمپورت کردن داده های CAD و استفاده از آن […]