دانلود فیلم ملی و راه های نرفته اش ملیحه، دختر جوان و کم‌ تجربه عاشق جوانی به نام سیامک می‌شود و بر خلاف میل خانواده، با او ازدواج می‌کند و دیری نمی گذرد که تفاوت دیدگاه و اختلاف فرهنگی بین این دو آشکار می‌شود. اطلاعات دانلود فیلم ملی و راه های نرفته اش ستارگان : […]