۱۳۹۵/۰۹/۱۸
Graphicriver 25 HDR Retouch Preset

دانلود ۲۵ اکشن رتوش لایتروم

دانلود ۲۵ اکشن رتوش لایتروم از گرافیک ریور – Graphicriver 25 HDR Retouch Preset   اکشن ها، افکت های آماده ای هستند که با نصب آنها روی فتوشاپ به سادگی میتوانید تغییرات بسیار زیبایی روی تصویر ایجاد کنید، در این پست دانلود ۲۵ اکشن رتوش لایتروم Graphicriver 25 HDR Retouch Preset برای نرم افزار قدرتمند فتوشاپ از کمپانی بزرگ گرافیک ریور بر روی سایت بیت دانلود برای طراحان و کاربران گرامی قرار داده شده است، با این اکشن می توانید به راحتی، عکس خود را رتوش کنید.
۱۳۹۵/۰۹/۱۸
GraphicRiver Sprit Photoshop Action

اکشن فتوشاپ ایجاد افکت خطوط مورب گرافیکی بر روی تصاویر

دانلود اکشن فتوشاپ ایجاد افکت خطوط مورب گرافیکی بر روی تصاویر از گرافیک ریور – GraphicRiver Sprit Photoshop Action   اکشن ها، افکت های آماده ای هستند که با نصب آنها روی فتوشاپ به سادگی میتوانید تغییرات بسیار زیبایی روی تصویر ایجاد کنید، در این پست دانلود اکشن فتوشاپ ایجاد افکت خطوط مورب گرافیکی GraphicRiver Sprit Photoshop Action برای نرم افزار قدرتمند فتوشاپ از کمپانی بزرگ گرافیک ریور بر روی سایت بیت دانلود برای طراحان و کاربران گرامی قرار داده شده است، با این اکشن می توانید به راحتی، عکس خود را به افکت زیبا مزیین کنید.
۱۳۹۵/۰۹/۱۷
White Black Color Photoshop Actions

اکشن فتوشاپ ایجاد افکت سیاه و سفید بر روی تصاویر

دانلود اکشن فتوشاپ ایجاد افکت سیاه و سفید بر روی تصاویر – White Black Color Photoshop Actions   اکشن ها، افکت های آماده ای هستند که با نصب آنها روی فتوشاپ به سادگی میتوانید تغییرات بسیار زیبایی روی تصویر ایجاد کنید، در این پست دانلود اکشن فتوشاپ ایجاد افکت سیاه و سفید White Black Color Photoshop Actions برای نرم افزار قدرتمند فتوشاپ بر روی سایت بیت دانلود برای طراحان و کاربران گرامی قرار داده شده است، با این اکشن می توانید به راحتی، عکس خود را به افکت زیبا مزیین کنید.
۱۳۹۵/۰۹/۱۷
GraphicRiver WinterIs Coming

اکشن فتوشاپ ایجاد افکت برف و زمستان بر روی تصاویر

دانلود اکشن فتوشاپ ایجاد افکت برف و زمستان بر روی تصاویر از گرافیک ریور – GraphicRiver WinterIs Coming Photoshop Snowing Effect Action   اکشن ها، افکت های آماده ای هستند که با نصب آنها روی فتوشاپ به سادگی میتوانید تغییرات بسیار زیبایی روی تصویر ایجاد کنید، در این پست دانلود اکشن فتوشاپ ایجاد افکت برف و زمستان GraphicRiver Winter Is Coming Photoshop Snowing Effect Action برای نرم افزار قدرتمند فتوشاپ از کمپانی بزرگ گرافیک ریور بر روی سایت بیت دانلود برای طراحان و کاربران گرامی قرار داده شده است، با این اکشن می توانید به راحتی، عکس خود را به […]
۱۳۹۵/۰۹/۱۷
Hand Drawn Photoshop Action

اکشن فتوشاپ تبدیل تصاویر به نقاشی دستی

دانلود اکشن فتوشاپ تبدیل تصاویر به نقاشی دستی از گرافیک ریور – GraphicRiver Hand Drawn Photoshop Action   اکشن ها، افکت های آماده ای هستند که با نصب آنها روی فتوشاپ به سادگی میتوانید تغییرات بسیار زیبایی روی تصویر ایجاد کنید، در این پست دانلود اکشن فتوشاپ تبدیل تصاویر به نقاشی دستی GraphicRiver Hand Drawn Photoshop Action برای نرم افزار قدرتمند فتوشاپ از کمپانی بزرگ گرافیک ریور بر روی سایت بیت دانلود برای طراحان و کاربران گرامی قرار داده شده است، با این اکشن می توانید به راحتی، عکس خود را به افکت زیبا مزیین کنید.
۱۳۹۵/۰۹/۱۷
CM White & Rose Petal Overlays

اکشن فتوشاپ ایجاد گلبرگ رز قرمز و سفید بر روی تصاویر

دانلود اکشن فتوشاپ ایجاد گلبرگ رز قرمز و سفید بر روی تصاویر – CM White & Rose Petal Overlays   اکشن ها، افکت های آماده ای هستند که با نصب آنها روی فتوشاپ به سادگی میتوانید تغییرات بسیار زیبایی روی تصویر ایجاد کنید، در این پست دانلود اکشن فتوشاپ ایجاد گلبرگ رز قرمز و سفید CM White And Rose Petal Overlays برای نرم افزار قدرتمند فتوشاپ از کمپانی بزرگ گرافیک ریور بر روی سایت بیت دانلود برای طراحان و کاربران گرامی قرار داده شده است، با این اکشن می توانید به راحتی، عکس خود را به افکت زیبا مزیین کنید.
۱۳۹۵/۰۹/۱۷
GraphicRiver Warfighter Photoshop Action

اکشن فتوشاپ ایجاد افکت جنگی آتشی بر روی تصاویر

دانلود اکشن فتوشاپ ایجاد افکت جنگی آتشی بر روی تصاویر از گرافیک ریور – GraphicRiver Warfighter Photoshop Action   اکشن ها، افکت های آماده ای هستند که با نصب آنها روی فتوشاپ به سادگی میتوانید تغییرات بسیار زیبایی روی تصویر ایجاد کنید، در این پست دانلود اکشن فتوشاپ ایجاد افکت جنگی آتشی GraphicRiver Warfighter Photoshop Action برای نرم افزار قدرتمند فتوشاپ از کمپانی بزرگ گرافیک ریور بر روی سایت بیت دانلود برای طراحان و کاربران گرامی قرار داده شده است، با این اکشن می توانید به راحتی، عکس خود را به افکت زیبا مزیین کنید.
۱۳۹۵/۰۹/۱۷
Creativemarket Oil Paint Bundle

دانلود مجموعه اکشن فتوشاپ ایجاد افکت نقاشی رنگ روغن بر روی تصاویر

دانلود مجموعه اکشن فتوشاپ ایجاد افکت نقاشی رنگ روغن بر روی تصاویر – Creativemarket Oil Paint Bundle V 1,2,3   اکشن ها، افکت های آماده ای هستند که با نصب آنها روی فتوشاپ به سادگی میتوانید تغییرات بسیار زیبایی روی تصویر ایجاد کنید، در این پست دانلود مجموعه اکشن فتوشاپ ایجاد افکت نقاشی رنگ روغن Creativemarket 6 IN 1 Oil Paint Bundle V 1,2,3 برای نرم افزار قدرتمند فتوشاپ بر روی سایت بیت دانلود برای طراحان و کاربران گرامی قرار داده شده است، با این اکشن ها می توانید به راحتی، عکس خود را به افکت زیبا مزیین کنید.
۱۳۹۵/۰۹/۱۷
GraphicRiver Rage Photoshop Action

اکشن فتوشاپ ایجاد افکت انتزاعی خشم بر روی تصاویر

دانلود اکشن فتوشاپ ایجاد افکت انتزاعی خشم بر روی تصاویر از گرافیک ریور – GraphicRiver Rage Photoshop Action   اکشن ها، افکت های آماده ای هستند که با نصب آنها روی فتوشاپ به سادگی میتوانید تغییرات بسیار زیبایی روی تصویر ایجاد کنید، در این پست دانلود اکشن فتوشاپ ایجاد افکت انتزاعی خشم GraphicRiver Rage Photoshop Action برای نرم افزار قدرتمند فتوشاپ بر روی سایت بیت دانلود برای طراحان و کاربران گرامی قرار داده شده است، با این اکشن می توانید به راحتی، عکس خود را به افکت زیبا مزیین کنید.
۱۳۹۵/۰۹/۱۷
CM 300 PS Actions Bundle

دانلود ۳۰۰ اکشن فتوشاپ افکت های متنوع تصاویر

دانلود ۳۰۰ اکشن فتوشاپ افکت های متنوع تصاویر – CM 300 PS Actions Bundle   اکشن ها، افکت های آماده ای هستند که با نصب آنها روی فتوشاپ به سادگی میتوانید تغییرات بسیار زیبایی روی تصویر ایجاد کنید، در این پست دانلود ۳۰۰ اکشن فتوشاپ افکت های متنوع CM 300 PS Actions Bundle برای نرم افزار قدرتمند فتوشاپ بر روی سایت بیت دانلود برای طراحان و کاربران گرامی قرار داده شده است، با این اکشن ها می توانید به راحتی، عکس خود را به افکت زیبا مزیین کنید.
صفحه 1 از 44  12345...102030...آخرین