۱۳۹۵/۰۹/۱۵
CM Skin Retouch Actions + Eyes Kit

اکشن فتوشاپ رتوش پوست و چشم

دانلود اکشن فتوشاپ رتوش پوست و چشم – CM Skin Retouch Actions + Eyes Kit   اکشن ها، افکت های آماده ای هستند که با نصب آنها روی فتوشاپ به سادگی میتوانید تغییرات بسیار زیبایی روی تصویر ایجاد کنید، در این پست دانلود اکشن فتوشاپ رتوش پوست و چشم CM Skin Retouch Actions + Eyes Kit برای نرم افزار قدرتمند فتوشاپ بر روی سایت بیت دانلود برای طراحان و کاربران گرامی قرار داده شده است، با این اکشن می توانید به راحتی، عکس خود را به افکت زیبا مزیین کنید.
۱۳۹۵/۰۹/۱۵
CM Digital Painting Effect Pro

اکشن فتوشاپ تبدیل تصاویر به نقاشی دیجیتالی

دانلود اکشن فتوشاپ تبدیل تصاویر به نقاشی دیجیتالی – CM Digital Painting Effect Pro   اکشن ها، افکت های آماده ای هستند که با نصب آنها روی فتوشاپ به سادگی میتوانید تغییرات بسیار زیبایی روی تصویر ایجاد کنید، در این پست دانلود اکشن فتوشاپ تبدیل تصاویر به نقاشی دیجیتالی CM Digital Painting Effect Pro برای نرم افزار قدرتمند فتوشاپ بر روی سایت بیت دانلود برای طراحان و کاربران گرامی قرار داده شده است، با این اکشن می توانید به راحتی، عکس خود را به افکت زیبا مزیین کنید.
۱۳۹۵/۰۹/۱۵
CM Unlimited Low Poly Styles Action

اکشن فتوشاپ ایجاد افکت چند ضلعی بر روی تصاویر

دانلود اکشن فتوشاپ ایجاد افکت چند ضلعی بر روی تصاویر – CM Unlimited Low Poly Styles Action   اکشن ها، افکت های آماده ای هستند که با نصب آنها روی فتوشاپ به سادگی میتوانید تغییرات بسیار زیبایی روی تصویر ایجاد کنید، در این پست دانلود اکشن فتوشاپ ایجاد افکت چند ضلعی CM Unlimited Low Poly Styles Action برای نرم افزار قدرتمند فتوشاپ بر روی سایت بیت دانلود برای طراحان و کاربران گرامی قرار داده شده است، با این اکشن می توانید به راحتی، عکس خود را به افکت زیبا مزیین کنید.
۱۳۹۵/۰۹/۱۵
Bokeh Action & 40 Premium Textures

دانلود ۴۰ اکشن و تکسچر فتوشاپ افکت بوکه

دانلود ۴۰ اکشن و تکسچر فتوشاپ افکت بوکه – CM Bokeh Action & 40 Premium Textures   اکشن ها، افکت های آماده ای هستند که با نصب آنها روی فتوشاپ به سادگی میتوانید تغییرات بسیار زیبایی روی تصویر ایجاد کنید، در این پست دانلود ۴۰ اکشن و تکسچر فتوشاپ افکت بوکه CM Bokeh Action And 40 Premium Textures برای نرم افزار قدرتمند فتوشاپ بر روی سایت بیت دانلود برای طراحان و کاربران گرامی قرار داده شده است، با این اکشن می توانید به راحتی، عکس خود را به افکت زیبا مزیین کنید.
۱۳۹۵/۰۹/۱۵
CM Extreme Remove Background Actions

اکشن فتوشاپ حذف پس زمینه تصاویر

دانلود اکشن فتوشاپ حذف پس زمینه تصاویر – CM Extreme Remove Background Actions   اکشن ها، افکت های آماده ای هستند که با نصب آنها روی فتوشاپ به سادگی میتوانید تغییرات بسیار زیبایی روی تصویر ایجاد کنید، در این پست دانلود اکشن فتوشاپ حذف پس زمینه تصاویر CM Extreme Remove Background Actions برای نرم افزار قدرتمند فتوشاپ بر روی سایت بیت دانلود برای طراحان و کاربران گرامی قرار داده شده است، با این اکشن می توانید به راحتی، عکس خود را به افکت زیبا مزیین کنید.
۱۳۹۵/۰۹/۱۵
PHOTOSHOP STORE Beauty Retouching Panel

دانلود پنل فتوشاپ رتوش و آرایش چهره

دانلود پنل فتوشاپ رتوش و آرایش چهره – PHOTOSHOP STORE Beauty Retouching Panel   اکشن ها، افکت های آماده ای هستند که با نصب آنها روی فتوشاپ به سادگی میتوانید تغییرات بسیار زیبایی روی تصویر ایجاد کنید، در این پست دانلود پنل فتوشاپ رتوش و آرایش چهره PHOTOSHOP STORE Beauty Retouching Panel برای نرم افزار قدرتمند فتوشاپ بر روی سایت بیت دانلود برای طراحان و کاربران گرامی قرار داده شده است، با این اکشن می توانید به راحتی، عکس خود را به افکت زیبا مزیین کنید.
۱۳۹۵/۰۹/۱۵
CM Rain Photoshop Action

اکشن فتوشاپ ایجاد افکت باران بر روی تصاویر

دانلود اکشن فتوشاپ ایجاد افکت باران بر روی تصاویر – CM Rain Photoshop Action   اکشن ها، افکت های آماده ای هستند که با نصب آنها روی فتوشاپ به سادگی میتوانید تغییرات بسیار زیبایی روی تصویر ایجاد کنید، در این پست دانلود اکشن فتوشاپ ایجاد افکت باران CM Rain Photoshop Action برای نرم افزار قدرتمند فتوشاپ بر روی سایت بیت دانلود برای طراحان و کاربران گرامی قرار داده شده است، با این اکشن می توانید به راحتی، عکس خود را به افکت زیبا مزیین کنید.
۱۳۹۵/۰۹/۱۵
CM 116 Actions Bundle

دانلود ۱۱۶ اکشن فتوشاپ متنوع

دانلود ۱۱۶ اکشن فتوشاپ متنوع – CM 116 Actions Bundle   اکشن ها، افکت های آماده ای هستند که با نصب آنها روی فتوشاپ به سادگی میتوانید تغییرات بسیار زیبایی روی تصویر ایجاد کنید، در این پست دانلود ۱۱۶ اکشن فتوشاپ متنوع CM 116 Actions Bundle برای نرم افزار قدرتمند فتوشاپ بر روی سایت بیت دانلود برای طراحان و کاربران گرامی قرار داده شده است، با این اکشن ها می توانید به راحتی، عکس خود را به افکت زیبا مزیین کنید.
۱۳۹۵/۰۹/۱۵
Graphicriver RetouchOf Color

دانلود پنل و اکشن فتوشاپ روتوش رنگ های عکس

دانلود پنل و اکشن فتوشاپ روتوش رنگ های عکس – Graphicriver RetouchOf Color   اکشن ها، افکت های آماده ای هستند که با نصب آنها روی فتوشاپ به سادگی میتوانید تغییرات بسیار زیبایی روی تصویر ایجاد کنید، در این پست دانلود پنل و اکشن فتوشاپ روتوش رنگ های عکس graphicriver retouch of color برای نرم افزار قدرتمند فتوشاپ از کمپانی بزرگ گرافیک ریور بر روی سایت بیت دانلود برای طراحان و کاربران گرامی قرار داده شده است، با این اکشن می توانید به راحتی، عکس خود را به افکت زیبا مزیین کنید.
۱۳۹۵/۰۹/۱۵
GraphicRiver Human Ashes

اکشن فتوشاپ ایجاد افکت خاکستر انسان بر روی تصاویر

دانلود اکشن فتوشاپ ایجاد افکت خاکستر انسان بر روی تصاویر از گرافیک ریور – GraphicRiver Human Ashes Photoshop Action   اکشن ها، افکت های آماده ای هستند که با نصب آنها روی فتوشاپ به سادگی میتوانید تغییرات بسیار زیبایی روی تصویر ایجاد کنید، در این پست دانلود اکشن فتوشاپ ایجاد افکت خاکستر انسان GraphicRiver Human Ashes Photoshop Action برای نرم افزار قدرتمند فتوشاپ از کمپانی بزرگ گرافیک ریور بر روی سایت بیت دانلود برای طراحان و کاربران گرامی قرار داده شده است، با این اکشن می توانید به راحتی، عکس خود را به افکت زیبا مزیین کنید.
صفحه 1 از 43  12345...102030...آخرین