۱۳۹۵/۰۴/۰۹
دانلود IBM SPSS Modeler v18.0 - نرم افزار محاسبات و آنالیزهای آماری شبکه ای

دانلود IBM SPSS Modeler v18.0 – نرم افزار محاسبات و آنالیزهای آماری شبکه ای

دانلود IBM SPSS Modeler v18.0  – نرم افزار محاسبات و آنالیزهای آماری شبکه ای   نرم افزار IBM SPSS Modeler نرم افزاری برای دانشجویان مهندسی صنایع ،مدیریت و اقتصاد می باشد که توسط آن محاسبات داده ای و آماری را که پیچیده می باشد بر روی سرور و کلاینت انجام می دهند. SPSS در واقع به معنای بسته آماری برای علوم اجتماعی می اشد . این نرم افزار به صورت حرفه کارهای آماری داده ها را برای شما انجام می دهد.