۱۳۹۵/۰۴/۲۷
معرفی کتاب خودکشی دکتر آذر

معرفی کتاب خودکشی دکتر ماهیار آذر

این نوشته در مورد پدیده خودکشی و معرفی کتاب خودکشی دکتر آذر مبیاشد. خودکشی به معنای قتل نفس است و به آن خودکشی موفق نیز گفته می‌شود ، در فرهنگ معاصر خودکشی به مفهوم خاتمه دادن عمدی به زندگی به میل خود و به دست خود تعبیر شده است و اعتقاد بر آن است که این واژه اولین بار در نیمه ی قرن هفدهم بکار برده شد. خودکشی ناموفق یا رفتار خودکشی غیرکشنده، نوعی آسیب زدن به خود با هدف پایان دادن به زندگی است که منجر به مرگ نشود. علم خودکشی شناسی را پروفسور آلمانی ، دبلیو ای یونگر […]
۱۳۹۵/۰۴/۲۱
معرفی کتاب پرخاشگری

معرفی کتاب پرخاشگری

معرفی کتاب پرخاشگری دکتز حسین رجایی روانشناسی اجتماعی بالینی         خشونت و پرخاشگری یکی از رفتار های رایج بشر است و در اصل پدیده ای اجتماعی است که جنبه های روانشناختی مهمی دارد. پَرخاشگَری، در روانشناسی و دیگر علوم رفتاری و اجتماعی، به معنی رفتاری است که منجر به آزار و درد می‌شود. در این نوشته قصد دارم یکی از کتاب های منتشر شده در این زمینه را برایتان معرفی کنم. گروهی از صاحب نظران علوم رفتاری نظیر فروید و لورنز معتقدند که پرخاشگری رفتاری است که ریشه در ذات و فطرت انسان دارد. این دو معتقدند […]