۱۳۹۶/۰۷/۲۰
The Western Literary Canon in Context

دانلود دوره آموزشی The Great Courses The Western Literary Canon in Context

دانلود دوره آموزشی The Western Literary Canon in Context 30 The Western Literary Canon in Context یکی از دوره های آموزشی The Great Courses است که بیش از 30 آثار ادبی غربی و نقش مهم آن ها در توسعه ادبیات غرب را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد. The Western Literary Canon in Context یکی از دوره های آموزشی The Great Courses است که بیش از 30 آثار ادبی غربی و نقش مهم آن ها در توسعه ادبیات غرب را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد. پروفسور John M. Bowers در این دوره آموزشی، از کتاب مقدس گرفته […]
۱۳۹۶/۰۷/۲۰
Understanding Multivariable Calculus: Problems, Solutions, and Tips

دانلود دوره آموزشی The Great Courses – Understanding Multivariable Calculus: Problems, Solutions, and Tips

دانلود دوره آموزشی Understanding Multivariable Calculus: Problems, Solutions, and Tips 30 Understanding Multivariable Calculus: Problems, Solutions, and Tips یکی از دوره های آموزشی The Great Courses است که مفاهیم پایه حسابداری را با روشی قدرتمند و عمیق تر به طور کامل به شما آموزش می دهد. Understanding Multivariable Calculus: Problems, Solutions, and Tips یکی از دوره های آموزشی The Great Courses است که مفاهیم پایه حسابداری را با روشی قدرتمند و عمیق تر به طور کامل به شما آموزش می دهد. پروفسور Bruce H. Edwards در این دوره آموزشی، موضوعاتی از جمله: معرفی ابزارهای محاسبه ای سه بعدی؛ توابع متغیرهای […]
۱۳۹۶/۰۷/۲۰
National Geographic Field Guide to the Birds of North America

دانلود دوره آموزشی The Great Courses – National Geographic Field Guide to the Birds of North America

دانلود دوره آموزشی National Geographic Field Guide to the Birds of North America 30 National Geographic Field Guide to the Birds of North America یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه شناسایی مشتریان کلیدی و مدیریت مشتریان و سازمان خود را به طور کامل به شما آموزش می دهد. National Geographic Field Guide to the Birds of North America یکی از دوره های آموزشی The Great Courses است که گونه های مختلفی از پرندگان کم یاب و گران قیمت را در آمریکای شمالی مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد. پرندگان اغلب جذابیت خاصی برای بشریت داشته […]
۱۳۹۶/۰۷/۲۰
The Higgs Boson and Beyond

دانلود دوره آموزشی The Great Courses The Higgs Boson and Beyond

دانلود دوره آموزشی The Higgs Boson and Beyond 30 The Higgs Boson and Beyond یکی از دوره های آموزشی The Great Courses است که جزئیات داستان باورنکردنی نظریه هیگز بوزون در فیزیک مدرن را به طور کامل مورد بررسی قرار می دهد. The Higgs Boson and Beyond یکی از دوره های آموزشی The Great Courses است که جزئیات داستان باورنکردنی نظریه هیگز بوزون در فیزیک مدرن را به طور کامل مورد بررسی قرار می دهد. پروفسور و فیزیکدان Sean Carroll در این دوره آموزشی، موضوعاتی از جمله: مبانی مکانیک کوانتومی؛ چهار نیروی مدل استاندارد فیزیک ذرات؛ نحوه انتقال این نیروها […]
۱۳۹۶/۰۷/۲۰
The Conservative Tradition

دانلود دوره آموزشی The Great Courses The Conservative Tradition

دانلود دوره آموزشی The Conservative Tradition 30 The Conservative Tradition یکی از دوره های آموزشی The Great Courses است که فلسفه سیاست های محافظه کاران در تاریخ آمریکا از قدیم تا زمان معاصر را به طور کامل مورد بررسی قرار می دهد. The Conservative Tradition یکی از دوره های آموزشی The Great Courses است که فلسفه سیاست های محافظه کاران در تاریخ آمریکا از قدیم تا زمان معاصر را به طور کامل مورد بررسی قرار می دهد. حفظ سنت ها و ارزش های گذشته و استفاده از آن ها در آینده نگرش سیاست محافظه کارانه است. توسعه این نوع سیاست […]
۱۳۹۶/۰۷/۲۰
The American West: History, Myth, and Legacy

دانلود دوره آموزشی The Great Courses – The American West: History, Myth, and Legacy

دانلود دوره آموزشی The American West: History, Myth, and Legacy 30 The American West: History, Myth, and Legacy یکی از دوره های آموزشی The Great Courses است که برای روشن کردن حقیقت درباره گسترش غرب و مرز آمریکا و درک عظمت یک دوره حماسی در تاریخ آمریکا طراحی شده است. The American West: History, Myth, and Legacy یکی از دوره های آموزشی The Great Courses است که برای روشن کردن حقیقت درباره گسترش غرب و مرز آمریکا و درک عظمت یک دوره حماسی در تاریخ آمریکا طراحی شده است. پروفسور Allitt در این دوره آموزشی، شما را به سفری از […]
۱۳۹۶/۰۷/۲۰
Story of Human Language

دانلود دوره آموزشی The Great Courses – Story of Human Language

دانلود دوره آموزشی Story of Human Language 30 Story of Human Language یکی از دوره های آموزشی The Great Courses است که تاریخچه پیدایش زبان بشر از ابتدا تا زمان معاصر را به صورت کامل مورد بررسی قرار می دهد. Story of Human Language یکی از دوره های آموزشی The Great Courses است که تاریخچه پیدایش زبان بشر از ابتدا تا زمان معاصر را به صورت کامل مورد بررسی قرار می دهد. دکتر John McWhorter در این دوره آموزشی، با تحلیل زبان انسان و مبانی زبان شناسی، به سوالاتی نظیر اینکه چگونه زبان های مختلف به وجود آمد؟ چرا فقط […]
۱۳۹۶/۰۷/۲۰
Reading Biblical Literature: Genesis to Revelation Audible

دانلود دوره آموزشی The Great Courses – Reading Biblical Literature: Genesis to Revelation Audible

دانلود دوره آموزشی Reading Biblical Literature: Genesis to Revelation Audible 30 Reading Biblical Literature: Genesis to Revelation Audible یکی از دوره های آموزشی The Great Courses است که داستان های کتاب مقدس در عهد قدیم و جدید را مورد بررسی قرار می دهد. Reading Biblical Literature: Genesis to Revelation Audible یکی از دوره های آموزشی The Great Courses است که داستان های کتاب مقدس در عهد قدیم و جدید را مورد بررسی قرار می دهد. کتاب مقدس، به عنوان یکی از مهمترین متون معنوی در جهان شناخته شده است و هزاران سال از ایمان، هنر و تاریخ بشر شکل گرفته […]
۱۳۹۶/۰۷/۲۰
Privacy, Property, and Free Speech: Law and the Constitution

دانلود دوره آموزشی The Great Courses – Privacy, Property, and Free Speech: Law and the Constitution

دانلود دوره آموزشی Privacy, Property, and Free Speech: Law and the Constitution 30 Privacy, Property, and Free Speech: Law and the Constitution یکی از دوره های آموزشی The Great Courses است که مسائل قانونی و امنیتی زندگی مدرن امروز را با توجه به تکنولوژی ها و امکانات جدید به طور کامل مورد بررسی قرار می دهد. Privacy, Property, and Free Speech: Law and the Constitution یکی از دوره های آموزشی The Great Courses است که مسائل قانونی و امنیتی زندگی مدرن امروز را با توجه به تکنولوژی ها و امکانات جدید به طور کامل مورد بررسی قرار می دهد. پروفسور […]
۱۳۹۶/۰۷/۲۰
Masters of War: History's Greatest Strategic Thinkers

دانلود دوره آموزشی The Great Courses – Masters of War: History’s Greatest Strategic Thinkers

دانلود دوره آموزشی Masters of War: History’s Greatest Strategic Thinkers 30 Masters of War: History’s Greatest Strategic Thinkers یکی از دوره های آموزشی The Great Courses است که محتوا و زمینه تاریخی بزرگترین استراتژی های جنگ جهانی را مورد بررسی قرار می دهد. Masters of War: History’s Greatest Strategic Thinkers یکی از دوره های آموزشی The Great Courses است که محتوا و زمینه تاریخی بزرگترین استراتژی های جنگ جهانی را مورد بررسی قرار می دهد. استراتژی نظامی بسیار مهم است. تمدن ها با بزرگترین استراتژی ها که اغلب با بزرگترین منابع همراه هستند، روی تمدن های رقیب قدرت بیشتری دارند. […]
صفحه 1 از 11  12345...10...آخرین