دانلود Telerik Controls for .NET 2012 Q3 + SP1 + SP2 + 2013 Q1 + SP1 – دانلود کامپوننت های تلریک

تمامی برنامه نویسان دات نت با محصولات شرکت Telerik آشنایی داشته و از آن ها استفاده می کنند. در اینجا مجموعه جدیدترین کامپوننت های شرکت تلریک جمع آوری شده و به شما ارائه می گردد.

لیست کامپوننت های نسخه ی 2012 Q3‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏:
JustMock_2012.3.1016_Dev.msi
JustTrace_2012.3.1017_DEV.msi
RadControls_for_Silverlight5_2012_3_1017_Dev.msi
RadControls_for_Windows8_XAML_2012_3_1016_Dev.msi
RadControls_for_WindowsPhone_2012_3_1016_DEV.msi
RadControls_for_WPF_2012_3_1017_Dev.msi
RadControls_WinForms_2012_3_1017_dev.msi
Telerik.Web.UI_2012_3_1016_Dev.msi
Telerik_Extensions_for_ASPNET_MVC_2012_3_1018_Commercial.msi
Telerik_OpenAccess_ORM_2012_3_1012_SDK.msi
Telerik_OpenAccess_ORM_2012_3_1012.msi
Telerik_Reporting_Q3_2012_v6_2_12_1017_Dev.msi

لیست کامپوننت های نسخه ی 2012 Q3 SP1‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏:
JustCode_2012.3.1128_Dev.msi
kendoui.aspnetmvc.2012.3.1114.commercial.msi
kendoui.complete.2012.3.1204.commercial.rar
RadControls_for_Silverlight5_2012_3_1129_Dev.msi
RadControls_for_Silverlight5_Demos_2012_3_1129_Dev.msi
RadControls_for_Windows_8_HTML_2012_3_1204_Dev.msi
RadControls_for_Windows8_XAML_2012_3_1204_Dev.msi
RadControls_for_WindowsPhone_2012_3_1211_DEV.msi
RadControls_for_WindowsPhone8_2012_3_1211_DEV.msi
RadControls_for_WPF_2012_3_1129_Dev.msi
RadControls_for_WPF_Demos_2012_3_1129_Dev.msi
RadControls_WinForms_2012_3_1211_dev.msi
Telerik.Web.UI.Demos_2012_3_1205_Dev.msi
Telerik.Web.UI_2012_3_1205_Dev.msi
Telerik_OpenAccess_ORM_2012_3_1209.msi

لیست کامپوننت های نسخه ی 2012 Q3 SP2‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏:
kendoui.aspnetmvc.hotfix.2012.3.1304.commercial.rar
kendoui.complete.2012.3.1304.commercial.rar
kendoui.dataviz.2012.3.1304.commercial.rar
kendoui.mobile.2012.3.1304.commercial.rar
kendoui.web.2012.3.1304.commercial.rar
RadControls_for_WindowsPhone_Source_2012_3_1311.rar
RadControls_for_WindowsPhone7_2012_3_1311_DEV.msi
RadControls_for_WindowsPhone7_2012_3_1311_DEV_hotfix.rar
RadControls_for_WindowsPhone8_2012_3_1311_DEV.msi
RadControls_for_WindowsPhone8_2012_3_1311_DEV_hotfix.rar
RadControls_for_WindowsPhone8_Source_2012_3_1311.rar
Telerik.Web.UI.Demos_2012_3_1308_Dev.msi
Telerik.Web.UI_2012_3_1308_Dev.msi
Telerik.Web.UI_2012_3_1308_Source.rar
Telerik_Reporting_Q3_2012_SP1_v6_2_13_109_Dev.msi
Telerik_Reporting_Q3_2012_v6_2_13_109_source.rar

لیست کامپوننت های نسخه ی 2013 Q1‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏:
JustCode_2013.1.219_Dev.msi
JustMock_2013.1.220_Dev.msi
JustTrace_2013.1.220_DEV.msi
RadControls_For_ASPNET_AJAX_2013_1_220_NuGet_Dev.rar
RadControls_for_Silverlight5_2013_1_0220_Dev.msi
RadControls_for_Windows_8_HTML_2013_1_219_NuGet_Dev.rar
RadControls_for_Windows8_XAML_2013_1_219_Dev.msi
RadControls_for_Windows8_XAML_2013_1_219_NuGet_Dev.rar
RadControls_for_WindowsPhone7_2013_1_0219_DEV.msi
RadControls_for_WPF_2013_1_0220_Dev.msi
RadControls_for_WPF_Demos_2013_1_0220_Dev.msi
RadControls_WinForms_2013_1_220_dev.msi
Telerik.Web.UI.Demos_2013_1_220_Dev.msi
Telerik.Web.UI_2013_1_220_Dev.msi
Telerik.Web.UI_2013_1_220_Source.rar
Telerik_OpenAccess_ORM_2013_1_219.msi
Telerik_Reporting_Q1_2013_Dev.msi

راهنمای نصب

این نسخه ها به صورت Full و Retail و در واقع Dev ارائه شده و نیازی به کرک و سریال و رجیستر کردن ندارند.

دانلود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *