دانلود مجموعه کتاب های سطح بندی شده Macmillan Readers

acMilan Readers نام مجموعه از کتاب داستان های سطح بندی شده انتشارات مک میلان است که برای آموزش زبان انگلیسی در هفت سطح ارائه شده شده است. این مجموعه در بردارنده ۶۰ عنوان از کتاب های داستان می باشد که در این سطوح تقسیم بندی شده اند. از ویژگی های مثبت کتاب های داستان MacMilan فایل های صوتی پویا تر آن نسبت به انتشارات آکسفورد است. در این مجموعه هر دو لهجه بریتیش و امریکن را خواهید شنید اما بیشتر کتاب ها با لهجه بریتیش هستند.

یکی از بهترین روش های یادگیری زبان انگلیسی استفاده از کتاب های داستان سطح بندی شده می‌ باشد که گام به گام توانایی خواندن و شنیداری مخاطب را تقویت می‌کند. این روش در حقیقت زبان انگلیسی را با استفاده از ساختار زبانی آموزش می‌دهد و مانند یک شهروند عادی انگلیسی زبان که از کودکی گام به گام زبان مادری خود را فرا می گیرد، عمل می کند. از نقاط قوت یادگیری زبان انگلیسی توسط داستان، این است که کلمات و لغات جدیدی که در سیر داستان آموخته می شود به سرعت وارد حافظه ی دراز مدت خواهد شد چرا که کلمات جدید در روند داستان و در ارتباط با ماجرای داستان شکل می گیرند و تا مدت های مدیدی در ذهن باقی خواهد ماند.


Thish series provides a wide variety of enjoyable reading material for all learners of English. Macmilan Readers are retold versions of popular classic and contemporary title as well as specially written stories, published at six levels.

رمز  عبور تمامی فایل ها: www.irlanguage.com


دانلود

۱۷ مگابایت

Pre-StarterStage 0

Alissa

۰۱
دانلود

۱۷ مگابایت

Pre-StarterStage 0Blue Fins (audio only)۰۲
دانلود

۱۶ مگابایت

Pre-StarterStage 0LA Detective (audio only)۰۳
دانلود

۳۱ مگابایت

Pre-StarterStage 0Money For a Motorbike۰۴
دانلود

۱۴ مگابایت

Pre-StarterStage 0Sara Says No۰۵
دانلود

۱۱ مگابایت

Pre-StarterStage 0Ski Race۰۶
دانلود

۱۱ مگابایت

Pre-StarterStage 0The Umbrella (audio only)۰۷
دانلود

۱۲ مگابایت

Pre-StarterStage 0The Well (audio only)۰۸
دانلود

۴۳ مگابایت

StarterStage 1Dangerous Journey۰۹
دانلود

۹۲ مگابایت

StarterStage 1Little Women (audio only)۱۰
دانلود

۲۵ مگابایت

StarterStage 1Rich Man, Poor Man۱۱
دانلود

۳۱ مگابایت

StarterStage 1The House on the Hill۱۲
دانلود

۵۵ مگابایت

StarterStage 1The Mill on the Floss۱۳
دانلود

۴۷ مگابایت

BeginnerStage 2Frankenstein۱۴
دانلود

۵۹ مگابایت

BeginnerStage 2Jane Eyre۱۵
دانلود

۱۱۳مگابایت

BeginnerStage 2Long Hot Summer۱۶
دانلود

۱۰۹مگابایت

BeginnerStage 2Major Meltdown۱۷
دانلود

۷۷ مگابایت

BeginnerStage 2Shifting into Overdrive۱۸
دانلود

۱۰۷مگابایت

BeginnerStage 2The Beginning of Everything۱۹
دانلود

۱۰۲مگابایت

BeginnerStage 2The Canterville Ghost۲۰
دانلود

۱۰۳مگابایت

BeginnerStage 2The Legends of Sleepy Hollow۲۱
دانلود

۵۹ مگابایت

BeginnerStage 2The Phantom of the Opera۲۲
دانلود

۱۷۱مگابایت

BeginnerStage 2The Picture of Dorian Gray۲۳
دانلود

۹۶ مگابایت

BeginnerStage 2The Princess Diaries Book 2۲۴
دانلود

۹۴ مگابایت

BeginnerStage 2The Princess Diaries Take One۲۵
دانلود

۸۸ مگابایت

BeginnerStage 2The Stranger۲۶
دانلود

۲۱ مگابایت

BeginnerStage 2The Woman in Black۲۷
دانلود

۸۳ مگابایت

BeginnerStage 2Unquiet Graves (audio only)۲۸
دانلود

۲۶۶مگابایت

BeginnerStage 3Far from the Madding Crowd (audio only)۲۹
دانلود

۳۴ مگابایت

BeginnerStage 3L. A. Winners۳۰
دانلود

۱۲۳مگابایت

BeginnerStage 3The Hound of the Baskervilles۳۱
دانلود

۶۹ مگابایت

BeginnerStage 3The Mark of Zorro (audio only)۳۲
دانلود

۱۰۶مگابایت

BeginnerStage 3The Phantom Airman (audio only)۳۳
دانلود

۶۳۸مگابایت

BeginnerStage 3The Tenant of Wildfell Hall۳۴
دانلود

۱۱۱مگابایت

Pre-IntermediateStage 4A Kiss Before Dying۳۵
دانلود

۷۸ مگابایت

Pre-IntermediateStage 4King Arthur and the Knights۳۶
دانلود

۸۹ مگابایت

Pre-IntermediateStage 4Meet Me in Istanbul۳۷
دانلود

۱۰۸مگابایت

Pre-IntermediateStage 4Robin Hood۳۸
دانلود

۶۹ مگابایت

Pre-IntermediateStage 4Tess of the d Urbervilles۳۹
دانلود

۱۲۸مگابایت

Pre-IntermediateStage 4The Treasure of Monte Cristo (audio only)۴۰
دانلود

۱۰۴مگابایت

IntermediateStage 5Bristol Murder۴۱
دانلود

۷۰ مگابایت

IntermediateStage 5Case Of Missing Madonna (audio only)۴۲
دانلود

۵۶ مگابایت

IntermediateStage 5Doctor No۴۳
دانلود

۹۲ مگابایت

IntermediateStage 5Emma۴۴
دانلود

۱۲۴مگابایت

IntermediateStage 5GoldFinger۴۵
دانلود

۹۰ مگابایت

IntermediateStage 5Meet Me in Istanbul۴۶
دانلود

۲۶ مگابایت

IntermediateStage 5My Cousin Rachel۴۷
دانلود

۸۰ مگابایت

IntermediateStage 5Oliver Twist۴۸
دانلود

۷۷ مگابایت

IntermediateStage 5Queen of Death۴۹
دانلود

۱۱۹مگابایت

IntermediateStage 5Sense and Sensibility۵۰
دانلود

۷۲ مگابایت

IntermediateStage 5Space Invaders۵۱
دانلود

۴۰ مگابایت

IntermediateStage 5The Great Gatsby۵۲
دانلود

۳۸ مگابایت

IntermediateStage 5The Sign of Four۵۳
دانلود

۹۹ مگابایت

IntermediateStage 5The Smuggler۵۴
دانلود

۶۱ مگابایت

IntermediateStage 5The Speckled Band۵۵
دانلود

۳۹ مگابایت

IntermediateStage 5The Woman Who Disappeared۵۶
دانلود

۶۶ مگابایت

IntermediateStage 5Therese Raquin۵۷
دانلود

۵۸ مگابایت

Upper-IntermediateStage 6L. A. Movie۵۸
دانلود

۸۳ مگابایت

Upper-IntermediateStage 6Officialy Dead۵۹

رمز رمز  عبور تمامی فایل ها: www.irlanguage.com


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *