سریال معمای شاه

پوستر معمای شاه

آخرین بروزرسانی : قسمت آخر سریال (14 بهمن)

 

 

مشخصات سریال :

نام سریال : معمای شاه

وضعیت پخش : در حال پخش

ژانرتاریخی
اکشن
معمایی
نویسندهمحمدرضا ورزی
کارگردانمحمدرضا ورزی
بازیگرانحسین نورعلی سعید نیک پور
امیریل ارجمند
حدیث فولادوند
مهراوه شریفی نیا
ساغر عزیزی
آهنگسازبابک زرین

 

سریال معمای شاه داستان زندگی محمدرضا شاه را از زمان بازگشت وی از مصر، پس از ازدواج با فوزیه تا زمان مرگ به تصویر می‌کشد.

در ساخت این مجموعه ۸۰ بازیگر اصلی، ۵۴۰ بازیگر فرعی و بیش از ۵۶۰ نفر از عوامل سینما و تلویزیون ایران حضور داشته اند.

مجموعه معمای شاه در خصوص جریانات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در دوره پادشاهی محمدرضا پهلوی است. این مجموعه با هزینه دویست میلیارد تومانی در پنج سال ساخته شده است.

 

سریال معمای شاه


 

 

موسیقی ایتدایی سریال معمای شاه

خواننده : سالار غقیلی

ترانه سرا : افشین یداللهی

آهنگ و تنظیم : بابک زرین

دانلود با لینک مستقیم

hajm: 200~550 مگابایت
Moamaye.Shah.E01.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       583M
Moamaye.Shah.E01.HQ.bitdownload.ir.mp4         590M
Moamaye.Shah.E01.LQ.bitdownload.ir.mp4         271M
Moamaye.Shah.E02.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       647M
Moamaye.Shah.E02.HQ.bitdownload.ir.mp4         577M
Moamaye.Shah.E02.LQ.bitdownload.ir.mp4         283M
Moamaye.Shah.E03.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       596M
Moamaye.Shah.E03.HQ.bitdownload.ir.mp4         578M
Moamaye.Shah.E03.LQ.bitdownload.ir.mp4         283M
Moamaye.Shah.E04.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       677M
Moamaye.Shah.E04.HQ.bitdownload.ir.mp4         542M
Moamaye.Shah.E04.LQ.bitdownload.ir.mp4         266M
Moamaye.Shah.E05.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       641M
Moamaye.Shah.E05.HQ.bitdownload.ir.mp4         495M
Moamaye.Shah.E05.LQ.bitdownload.ir.mp4         243M
Moamaye.Shah.E06.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       682M
Moamaye.Shah.E06.HQ.bitdownload.ir.mp4         490M
Moamaye.Shah.E06.LQ.bitdownload.ir.mp4         237M
Moamaye.Shah.E07.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       607M
Moamaye.Shah.E07.HQ.bitdownload.ir.mp4         528M
Moamaye.Shah.E07.LQ.bitdownload.ir.mp4         255M
Moamaye.Shah.E08.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       674M
Moamaye.Shah.E08.HQ.bitdownload.ir.mp4         510M
Moamaye.Shah.E08.LQ.bitdownload.ir.mp4         247M
Moamaye.Shah.E09.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       703M
Moamaye.Shah.E09.HQ.bitdownload.ir.mp4         610M
Moamaye.Shah.E09.LQ.bitdownload.ir.mp4         295M
Moamaye.Shah.E10.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       591M
Moamaye.Shah.E10.HQ.bitdownload.ir.mp4         533M
Moamaye.Shah.E10.LQ.bitdownload.ir.mp4         259M
Moamaye.Shah.E11.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       488M
Moamaye.Shah.E11.HQ.bitdownload.ir.mp4         505M
Moamaye.Shah.E11.LQ.bitdownload.ir.mp4         244M
Moamaye.Shah.E12.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       467M
Moamaye.Shah.E12.HQ.bitdownload.ir.mp4         438M
Moamaye.Shah.E12.LQ.bitdownload.ir.mp4         219M
Moamaye.Shah.E13.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       592M
Moamaye.Shah.E13.HQ.bitdownload.ir.mp4         518M
Moamaye.Shah.E13.LQ.bitdownload.ir.mp4         250M
Moamaye.Shah.E14.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       579M
Moamaye.Shah.E14.HQ.bitdownload.ir.mp4         504M
Moamaye.Shah.E14.LQ.bitdownload.ir.mp4         258M
Moamaye.Shah.E15.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       527M
Moamaye.Shah.E15.HQ.bitdownload.ir.mkv         437M
Moamaye.Shah.E15.LQ.bitdownload.ir.mp4         211M
Moamaye.Shah.E16.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       540M
Moamaye.Shah.E16.HQ.bitdownload.ir.mp4         547M
Moamaye.Shah.E16.LQ.bitdownload.ir.mp4         265M
Moamaye.Shah.E17.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       629M
Moamaye.Shah.E17.HQ.bitdownload.ir.mp4         554M
Moamaye.Shah.E17.LQ.bitdownload.ir.mp4         267M
Moamaye.Shah.E18.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       400M
Moamaye.Shah.E18.HQ.bitdownload.ir.mp4         440M
Moamaye.Shah.E18.LQ.bitdownload.ir.mp4         213M
Moamaye.Shah.E19.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       499M
Moamaye.Shah.E19.HQ.bitdownload.ir.mp4         441M
Moamaye.Shah.E19.LQ.bitdownload.ir.mp4         213M
Moamaye.Shah.E20.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       505M
Moamaye.Shah.E20.HQ.bitdownload.ir.mp4         423M
Moamaye.Shah.E20.LQ.bitdownload.ir.mp4         204M
Moamaye.Shah.E21.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       547M
Moamaye.Shah.E21.HQ.bitdownload.ir.mp4         540M
Moamaye.Shah.E21.LQ.bitdownload.ir.mp4         264M
Moamaye.Shah.E22.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       495M
Moamaye.Shah.E22.HQ.bitdownload.ir.mp4         449M
Moamaye.Shah.E22.LQ.bitdownload.ir.mp4         218M
Moamaye.Shah.E23.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       511M
Moamaye.Shah.E23.HQ.bitdownload.ir.mp4         474M
Moamaye.Shah.E23.LQ.bitdownload.ir.mp4         238M
Moamaye.Shah.E24.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       546M
Moamaye.Shah.E24.HQ.bitdownload.ir.mp4         440M
Moamaye.Shah.E24.LQ.bitdownload.ir.mp4         254M
Moamaye.Shah.E25.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       551M
Moamaye.Shah.E25.HQ.bitdownload.ir.mp4         439M
Moamaye.Shah.E25.LQ.bitdownload.ir.mp4         252M
Moamaye.Shah.E26.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       530M
Moamaye.Shah.E26.HQ.bitdownload.ir.mp4         408M
Moamaye.Shah.E26.LQ.bitdownload.ir.mp4         202M
Moamaye.Shah.E27.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       578M
Moamaye.Shah.E27.HQ.bitdownload.ir.mp4         517M
Moamaye.Shah.E27.LQ.bitdownload.ir.mp4         248M
Moamaye.Shah.E28.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       542M
Moamaye.Shah.E28.HQ.bitdownload.ir.mp4         463M
Moamaye.Shah.E28.LQ.bitdownload.ir.mp4         226M
Moamaye.Shah.E29.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       521M
Moamaye.Shah.E29.HQ.bitdownload.ir.mp4         508M
Moamaye.Shah.E29.LQ.bitdownload.ir.mp4         263M
Moamaye.Shah.E30.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       492M
Moamaye.Shah.E30.HQ.bitdownload.ir.mp4         426M
Moamaye.Shah.E30.LQ.bitdownload.ir.mp4         209M
Moamaye.Shah.E31.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       574M
Moamaye.Shah.E31.HQ.bitdownload.ir.mp4         499M
Moamaye.Shah.E31.LQ.bitdownload.ir.mp4         243M
Moamaye.Shah.E32.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       552M
Moamaye.Shah.E32.HQ.bitdownload.ir.mp4         519M
Moamaye.Shah.E32.LQ.bitdownload.ir.mp4         260M
Moamaye.Shah.E33.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       654M
Moamaye.Shah.E33.HQ.bitdownload.ir.mp4         591M
Moamaye.Shah.E33.LQ.bitdownload.ir.mp4         293M
Moamaye.Shah.E34.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       610M
Moamaye.Shah.E34.HQ.bitdownload.ir.mp4         603M
Moamaye.Shah.E34.LQ.bitdownload.ir.mp4         302M
Moamaye.Shah.E35.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       575M
Moamaye.Shah.E35.HQ.bitdownload.ir.mp4         537M
Moamaye.Shah.E35.LQ.bitdownload.ir.mp4         267M
Moamaye.Shah.E36.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       538M
Moamaye.Shah.E36.HQ.bitdownload.ir.mp4         512M
Moamaye.Shah.E36.LQ.bitdownload.ir.mp4         257M
Moamaye.Shah.E37.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       518M
Moamaye.Shah.E37.HQ.bitdownload.ir.mp4         502M
Moamaye.Shah.E37.LQ.bitdownload.ir.mp4         252M
Moamaye.Shah.E38.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       548M
Moamaye.Shah.E38.HQ.bitdownload.ir.mp4         511M
Moamaye.Shah.E38.LQ.bitdownload.ir.mp4         257M
Moamaye.Shah.E39.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       647M
Moamaye.Shah.E39.HQ.bitdownload.ir.mp4         618M
Moamaye.Shah.E39.LQ.bitdownload.ir.mp4         310M
Moamaye.Shah.E40.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       490M
Moamaye.Shah.E40.HQ.bitdownload.ir.mp4         489M
Moamaye.Shah.E40.LQ.bitdownload.ir.mp4         245M
Moamaye.Shah.E41.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       581M
Moamaye.Shah.E41.HQ.bitdownload.ir.mp4         556M
Moamaye.Shah.E41.LQ.bitdownload.ir.mp4         278M
Moamaye.Shah.E42.480p.bitdownload.ir.mkv        227M
Moamaye.Shah.E42.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       451M
Moamaye.Shah.E43.480p.bitdownload.ir.mkv        252M
Moamaye.Shah.E43.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       500M
Moamaye.Shah.E44.480p.bitdownload.ir.mkv        227M
Moamaye.Shah.E44.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       450M
Moamaye.Shah.E45.480p.bitdownload.ir.mkv        252M
Moamaye.Shah.E45.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       501M
Moamaye.Shah.E46.480p.bitdownload.ir.mkv        202M
Moamaye.Shah.E46.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       400M
Moamaye.Shah.E47.480p.bitdownload.ir.mkv        228M
Moamaye.Shah.E47.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       451M
Moamaye.Shah.E48.480p.bitdownload.ir.mkv        251M
Moamaye.Shah.E48.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       501M
Moamaye.Shah.E49.480p.bitdownload.ir.mkv        202M
Moamaye.Shah.E49.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       400M
Moamaye.Shah.E50.480p.bitdownload.ir.mkv        226M
Moamaye.Shah.E50.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       450M
Moamaye.Shah.E51.480p.bitdownload.ir.mkv        221M
Moamaye.Shah.E51.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       438M
Moamaye.Shah.E52.480p.bitdownload.ir.mkv        225M
Moamaye.Shah.E52.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       450M
Moamaye.Shah.E53.480p.bitdownload.ir.mkv        249M
Moamaye.Shah.E53.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       500M
Moamaye.Shah.E54.480p.bitdownload.ir.mkv        227M
Moamaye.Shah.E54.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       450M
Moamaye.Shah.E55.480p.bitdownload.ir.mkv        226M
Moamaye.Shah.E55.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       450M
Moamaye.Shah.E56.480p.bitdownload.ir.mkv        225M
Moamaye.Shah.E57.480p.bitdownload.ir.mkv        230M
Moamaye.Shah.E57.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       450M
Moamaye.Shah.E58.480p.bitdownload.ir.mkv        175M
Moamaye.Shah.E58.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       350M
Moamaye.Shah.E59.480p.bitdownload.ir.mkv        202M
Moamaye.Shah.E59.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       400M
Moamaye.Shah.E60.HD.480p.bitdownload.ir.mkv       303M
Moamaye.Shah.E60.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       600M
Moamaye.Shah.E61.480p.bitdownload.ir.mkv        225M
Moamaye.Shah.E61.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       450M
Moamaye.Shah.E62.480p.bitdownload.ir.mkv        254M
Moamaye.Shah.E62.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       500M
Moamaye.Shah.E63.480p.bitdownload.ir.mkv        201M
Moamaye.Shah.E63.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       400M
Moamaye.Shah.E64.480p.bitdownload.ir.mkv        201M
Moamaye.Shah.E64.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       400M
Moamaye.Shah.E65.480p.bitdownload.ir.mkv        227M
Moamaye.Shah.E65.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       450M
Moamaye.Shah.E66.480p.bitdownload.ir.mkv        225M
Moamaye.Shah.E66.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       450M
Moamaye.Shah.E67.480p.bitdownload.ir.mkv        201M
Moamaye.Shah.E67.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       400M
Moamaye.Shah.E68.480p.bitdownload.ir.mkv        201M
Moamaye.Shah.E68.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       400M
Moamaye.Shah.E69.480p.bitdownload.ir.mkv        225M
Moamaye.Shah.E69.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       450M
Moamaye.Shah.E70.480p.bitdownload.ir.mkv        102M
Moamaye.Shah.E70.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       201M
Moamaye.Shah.E71.480p.bitdownload.ir.mkv        202M
Moamaye.Shah.E71.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       400M
Moamaye.Shah.E72.480p.bitdownload.ir.mkv        200M
Moamaye.Shah.E72.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       400M
Moamaye.Shah.E73.480p.bitdownload.ir.mkv        200M
Moamaye.Shah.E73.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       400M
Moamaye.Shah.E74.480p.bitdownload.ir.mkv        200M
Moamaye.Shah.E74.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       400
Moamaye.Shah.E75.480p.bitdownload.ir.mkv        176M
Moamaye.Shah.E75.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       350M
Moamaye.Shah.E76.480p.bitdownload.ir.mkv        176M
Moamaye.Shah.E76.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       350M
Moamaye.Shah.E77.480p.bitdownload.ir.mkv        223M
Moamaye.Shah.E77.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       450M
Moamaye.Shah.E78.480p.bitdownload.ir.mkv        201M
Moamaye.Shah.E78.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       400M
Moamaye.Shah.E79.480p.bitdownload.ir.mkv        226M
Moamaye.Shah.E79.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       450M
Moamaye.Shah.E80.480p.bitdownload.ir.mkv        200M
Moamaye.Shah.E80.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       400M
Moamaye.Shah.E81.480p.bitdownload.ir.mkv        223M
Moamaye.Shah.E81.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       450M
Moamaye.Shah.E82.480p.bitdownload.ir.mkv        227M
Moamaye.Shah.E82.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       450M
Moamaye.Shah.E83.480p.bitdownload.ir.mkv        226M
Moamaye.Shah.E83.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       450M
Moamaye.Shah.E84.480p.bitdownload.ir.mkv        175M
Moamaye.Shah.E84.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       350M
Moamaye.Shah.E85.480p.bitdownload.ir.mkv        150M
Moamaye.Shah.E85.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       301M
Moamaye.Shah.E86.480p.bitdownload.ir.mkv        173M
Moamaye.Shah.E86.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       346M

قسمت پایانی:
Moamaye.Shah.E87.480p.bitdownload.ir.mkv        225M
Moamaye.Shah.E87.HD.720p.bitdownload.ir.mkv       450M

راهنمای دانلود و اجرا:

توجه : برای اجرای فرمت با کیفیت و کم حجم x265 این برنامه K lite codec v 12.2 را بر روی سیستم خود نصب نمایید.

+ حل مشکل ناخوانا بودن زیرنویس فارسی : کلیک کنید

 

برای دانلود، به روی عبارت “دانلود ” کلیک کنید و منتظر بمانید تا پنجره مربوطه ظاهر شود سپس محل ذخیره شدن فایل را انتخاب کنید و منتظر بمانید تا دانلود تمام شود.

اگر نرم افزار مدیریت دانلود ندارید، پیشنهاد می شود برای دانلود فایل ها حتماً از یک نرم افزار مدیریت دانلود و مخصوصاً internet download manager استفاده کنید.

فایل های قرار داده شده برای دانلود به منظور کاهش حجم و دریافت سریعتر فشرده شده اند، برای خارج سازی فایل ها از حالت فشرده از نرم افزار Winrar و یا مشابه آن استفاده کنید.

کلمه رمز جهت بازگشایی فایل فشرده عبارت bitdownload.ir می باشد. تمامی حروف را میبایستی به صورت کوچک تایپ کنید و در هنگام تایپ به وضعیت EN/FA کیبورد خود توجه داشته باشید همچنین بهتر است کلمه رمز را تایپ کنید و از Copy-Paste آن بپرهیزید.

چنانچه در هنگام خارج سازی فایل از حالت فشرده با پیغام CRC مواجه شدید، در صورتی که کلمه رمز را درست وارد کرده باشید. فایل به صورت خراب دانلود شده است و می بایستی مجدداً آن را دانلود کنید. البته فایل های حجیم دارای قابلیت ریکاوری هستند که با استفاده از نرم افزار Winrar وارد منو Tools شوید و گزینه Repair را انتخاب کنید تا مشکل فایل دانلود شده حل شود.

فایل های کرک به دلیل ماهیت عملکرد در هنگام استفاده ممکن است توسط آنتی ویروس ها به عنوان فایل خطرناک شناسایی شوند در این گونه مواقع به صورت موقت آنتی ویروس خود را غیر فعال کنید.

در صورت خرابی فایل یا هر گونه مشکل می توانید در قسمت نظرات نظر خود را مطرح نموده تا در اولین فرصت به مشکل شما رسیدگی شود.

برای اجرای ویدو ها فقط از K lite codec v 12.2 استفاده کنید. باقی پلیرها مورد تایید نمی باشد.

2 دیدگاه ها

 1. محمد گفت:

  قسمت 56 hd نیست

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *