دانلود رایگان منابع کمک آموزشی زبان انگلیسی ESL Photocopiable Activities

ESL Photocopiable Activities مجموعه ای بزرگ از منابع کمک آموزشی زبان انگلیسی برای اساتید است که در قالب موضوعات مختلف منابع متنی، صوتی و ویدیویی را در اختیار اساتید قرار می دهد. این منابع از بهترین کتاب ها و دوره های آموزشی گردآوری شده است و موضوعات متنوعی را در بخش های گرامری، واژگان، تلفظ، فلش کارت و … در بر می گیرد. مجموعه ESL Photocopiable Activities برای تمام اساتیدی که زبان انگلیسی را به عنوان یک زبان دوم تدریس می کنند می تواند مفید باشد و زمان آماده سازی دروس را کاهش می دهد. این مجموعه شامل بخش های زیر می باشد:

 

۱-ESL Photocopiable Activities – Young Learners

۲-ESL Photocopiable Activities – Beginner & Elementary

۳-ESL Photocopiable Activities – Pre-Intermediate

۴-ESL Photocopiable Activities – Intermediate

۵-ESL Photocopiable Activities – Upper-Intermediate

۶-ESL Photocopiable Activities – Advanced

۷-ESL Photocopiable Activities – Business English All Levels

۸-ESL Photocopiable Activities – Exam Classes

دانلود بخش چهارم Intermediate

Intermediate – Functional Language (349 mb)

Intermediate – Grammar 1 (473 mb)

Intermediate – Grammar 2 (816 mb)

Intermediate – Lexis 1 (513 mb)

Intermediate – Lexis 2 (769 mb)

Intermediate – Pronunciation (83 mb)

Intermediate – Skills (938 mb)

Intermediate – Songs (252 mb)

Intermediate – Video Lessons 1 (889 mB)

Intermediate – Video Lessons 2 (1.00 Gb)

Intermediate – Vocabulary (355 mb)

Intermediate – Warmers & Fillers (30 mb)

 


دانلود بخش سوم Pre-intermediate

Pre-intermediate – Functional Language (266 mb)

Pre-intermediate – Grammar 1 (659 mb)

Pre-intermediate – Grammar 2 (544 mb)

Pre-intermediate – Lexis (527 mb)

Pre-intermediate – Pronunciation (107 mb)

Pre-intermediate – Skills (132 mb)

Pre-intermediate – Songs (188 mb)

Pre-intermediate – Video Lessons 1 (1.18 GB)

Pre-intermediate – Video Lessons 2 (394 mb)

Pre-intermediate – Vocabulary (261 mb)

Pre-intermediate – Warmers & Fillers (24 mb)

 


دانلود بخش دوم Beginner & Elementary

Beginner & Elementary – Functional Language (472 mb)

Beginner & Elementary – Grammar 1 (707 mb)

Beginner & Elementary – Grammar 2 (963 mb)

Beginner & Elementary – Lexis (1.21 Gb)

Beginner & Elementary – Pronunciation (67 mb)

Beginner & Elementary – Skills (62 mb)

Beginner & Elementary – Songs (203 mb)

Beginner & Elementary – Video Lessons (951 mb)

Beginner & Elementary – Vocabulary (280 mb)

Beginner & Elementary – Warmers & Fillers (33 mb)

 


دانلود بخش اول Young Learners

Young Learners – Flashcards (163 mb)

Young Learners – Functional Language (145 mb)

Young Learners – Grammar (454 mb)

Young Learners – Lexis (363 mb)

Young Learners – Pronunciation (192 mb)

Young Learners – Seasonal Activities (305 mb)

Young Learners – Skills (40 mb)

Young Learners – Vocabulary (137 mb)

رمز عبور تمامی فایل ها: www.irlanguage.com

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *