برنامه تلویزیونی ماه عسل

برنامه ماه عسل

 

برنامه ماه عسل ۹۶

این ویژه برنامه ، یک برنامه  گفتگو محور است که  با موضوع  بخشش، در فضایی لطیف ، انسانیت را در پرتو پیامهای دینی –اخلاقی برای مخاطبین ارائه می نماید . میهمانان این برنامه ، از افرادی انتخاب شده اند که از لحاظ اجتماعی ،فرهنگی ،علمی و.. . در شرایط خاص قرار دارند.

تهیه‌کننده و مجری : احسان علیخانی

زمان پخش : رمضان ۹۶ ، هرروز ساعت ۱۷ از شبکه سوم سیما

حجم:

قسمت اول : کیفیت HD | کیفیت متوسط  ( گلچین برنامه سال ۹۵ )

قسمت دوم : کیفیت HD | کیفیت متوسط  ( گرفتاری چهار نفر در کویر )

قسمت سوم : کیفیت HD | کیفیت متوسط ( بچه های طلاق )

قسمت چهارم : کیفیت HD | کیفیت متوسط ( ماجرای طلاق نسترن و محمد )

قسمت پنجم : کیفیت HD | کیفیت متوسط ( ملوانان چابهاری )

قسمت ششم : کیفیت HD | کیفیت متوسط ( خواهران منصوریان ۱ )

قسمت هفتم : کیفیت HD | کیفیت متوسط ( خواهران منصوریان ۲ )

قسمت هشتم : کیفیت HD | کیفیت متوسط ( داستان زندگی نرگس کلباسی )

قسمت نهم : کیفیت HD | کیفیت متوسط ( عشق ماهواره ای و کلاس خاطره گویی )

قسمت دهم : کیفیت HD | کیفیت متوسط (  حلقه نجات ساجد )

قسمت یازدهم : کیفیت HD | کیفیت متوسط ( حقیقت تلخ )

قسمت دوازدهم : کیفیت HD | کیفیت متوسط ( آشتی ۲ طابقه بعد از ۱۰ سال )

قسمت سیزدهم : کیفیت HD | کیفیت متوسط ( فروشگاه معنوی خانم جعفری )

قسمت چهاردهم : کیفیت HD | کیفیت متوسط ( ملاقات آفتاب – چاقی )

قسمت پانزدهم : کیفیت HD | کیفیت متوسط ( از فقر تا ثروت )

قسمت شانزدهم : کیفیت HD | کیفیت متوسط ( خانواده های طرح محسنین )

قسمت هفدهم : کیفیت HD | کیفیت متوسط ( پیوند قلب ها )

قسمت هجدهم : کیفیت HD | کیفیت متوسط ( داستان زندگی جانباز )

قسمت نوزدهم : کیفیت HD | کیفیت متوسط ( آزادی زندانیان مالی )

قسمت بیستم : کیفیت HD | کیفیت متوسط ( معدنچیان ،آتشنشانان و .. )

قسمت بیست و یکم : کیفیت HD | کیفیت متوسط

قسمت بیست و دوم : کیفیت HD | کیفیت متوسط

قسمت بیست و سوم : کیفیت HD | کیفیت متوسط

قسمت بیست و چهارم : کیفیت HD | کیفیت متوسط

Mahe Asal 1395 E01 TVRip 576p HQ.bitdownload.ir..>۵۰۰٫۳ MiB
Mahe Asal 1395 E02 TVRip 576p HQ.bitdownload.ir..>۷۳۲٫۴ MiB
Mahe Asal 1395 E03 TVRip 576p HQ.bitdownload.ir..>۵۱۹٫۷ MiB
Mahe Asal 1395 E04 TVRip 576p HQ.bitdownload.ir..>۵۲۸٫۲ MiB
Mahe Asal 1395 E05 TVRip 576p HQ.bitdownload.ir..>۵۴۵٫۶ MiB
Mahe Asal 1395 E06 TVRip 576p HQ.bitdownload.ir..>۵۹۶٫۹ MiB
Mahe Asal 1395 E07 TVRip 576p HQ.bitdownload.ir..>۵۷۴٫۳ MiB
Mahe Asal 1395 E08 TVRip 576p HQ.bitdownload.ir..>۵۶۰٫۳ MiB
Mahe Asal 1395 E09 TVRip 576p HQ.bitdownload.ir..>۵۵۴٫۷ MiB
Mahe Asal 1395 E10 TVRip 576p HQ.bitdownload.ir..>۵۴۴٫۰ MiB
Mahe Asal 1395 E11 TVRip 576p HQ.bitdownload.ir..>۵۶۸٫۷ MiB
Mahe Asal 1395 E12 TVRip 576p HQ.bitdownload.ir..>۵۶۰٫۱ MiB
Mahe Asal 1395 E13 TVRip 576p HQ.bitdownload.ir..>۵۵۷٫۶ MiB
Mahe Asal 1395 E14 TVRip 576p HQ.bitdownload.ir..>۶۰۲٫۸ MiB
Mahe Asal 1395 E15 TVRip 576p HQ.bitdownload.ir..>۶۱۱٫۸ MiB
Mahe Asal 1395 E16 TVRip 576p HQ.bitdownload.ir..>۵۸۶٫۱ MiB
Mahe Asal 1395 E17 TVRip 576p HQ.bitdownload.ir..>۵۷۴٫۹ MiB
Mahe Asal 1395 E18 TVRip 576p HQ.bitdownload.ir..>۵۷۷٫۱ MiB
Mahe Asal 1395 E19 TVRip 576p HQ.bitdownload.ir..>۵۶۵٫۰ MiB
Mahe Asal 1395 E20 TVRip 576p HQ.bitdownload.ir..>۶۳۷٫۶ MiB
Mahe Asal 1395 E21 TVRip 576p HQ.bitdownload.ir..>۵۸۳٫۷ MiB
Mahe Asal 1395 E22 TVRip 576p HQ.bitdownload.ir..>۶۷۸٫۶ MiB
Mahe Asal 1395 E23 TVRip 576p HQ.bitdownload.ir..>۶۰۰٫۸ MiB
Mahe Asal 1395 E24 TVRip 576p HQ.bitdownload.ir..>۵۵۱٫۶ MiB
Mahe Asal 1395 E25 TVRip 576p HQ.bitdownload.ir..>۶۳۰٫۸ MiB
Mahe Asal 1395 E26 TVRip 576p HQ.bitdownload.ir..>۶۰۹٫۰ MiB
Mahe Asal 1395 E27 TVRip 576p HQ.bitdownload.ir..>۵۴۷٫۸ MiB
Mahe Asal 1395 E28 TVRip 576p HQ.bitdownload.ir..>۶۰۰٫۲ MiB
Mahe Asal 1395 E29 TVRip 576p HQ.bitdownload.ir..>۶۳۷٫۵ MiB
Mahe Asal 1395 E30 TVRip 576p HQ Part1.bitdownl..>۷۰۴٫۴ MiB
Mahe Asal 1395 E30 TVRip 576p HQ Part2.bitdownl..>۶۸۱٫۴ MiB
Mahe_Asal_94_E01_HQ.bitdownload.ir.mp4۷۵۸٫۰ MiB
Mahe_Asal_94_E02_HQ.bitdownload.ir.mp4۷۹۴٫۴ MiB
Mahe_Asal_94_E03_HQ.bitdownload.ir.mp4۷۶۲٫۸ MiB
Mahe_Asal_94_E04_HQ.bitdownload.ir.mp4۸۰۴٫۴ MiB
Mahe_Asal_94_E05_HQ.bitdownload.ir.mp4۷۵۶٫۲ MiB
Mahe_Asal_94_E06_HQ.bitdownload.ir.mp4۸۲۶٫۶ MiB
Mahe_Asal_94_E07_HQ.bitdownload.ir.mp4۷۸۱٫۹ MiB
Mahe_Asal_94_E08_HQ.bitdownload.ir.mp4۴۰۲٫۹ MiB
Mahe_Asal_94_E09_HQ.bitdownload.ir.mp4۹۲۶٫۱ MiB
Mahe_Asal_94_E10_HQ.bitdownload.ir.mp4۷۸۲٫۶ MiB
Mahe_Asal_94_E11_HQ.bitdownload.ir.mp4۷۱۳٫۴ MiB
Mahe_Asal_94_E12_HQ.bitdownload.ir.mp4۷۷۶٫۶ MiB
Mahe_Asal_94_E13_HQ.bitdownload.ir.mp4۷۵۰٫۷ MiB
Mahe_Asal_94_E14_HQ.bitdownload.ir.mp4۷۲۶٫۱ MiB
Mahe_Asal_94_E15_HQ.bitdownload.ir.mp4۸۱۷٫۳ MiB
Mahe_Asal_94_E16_HQ.bitdownload.ir.mp4۷۸۰٫۵ MiB
Mahe_Asal_94_E17_HQ.bitdownload.ir.mp4۷۶۷٫۷ MiB
Mahe_Asal_94_E18_HQ.bitdownload.ir.mp4۷۹۲٫۹ MiB
Mahe_Asal_94_E19_HQ.bitdownload.ir.mp4۷۲۰٫۵ MiB
Mahe_Asal_94_E20_HQ.bitdownload.ir.mp4۷۵۱٫۷ MiB
Mahe_Asal_94_E21_HQ.bitdownload.ir.mp4۷۲۹٫۵ MiB
Mahe_Asal_94_E22_HQ.bitdownload.ir.mp4۷۲۷٫۶ MiB
Mahe_Asal_94_E23_HQ.bitdownload.ir.mp4۷۱۵٫۰ MiB
Mahe_Asal_94_E24_HQ.bitdownload.ir.mp4۸۲۷٫۱ MiB
Mahe_Asal_94_E25_HQ.bitdownload.ir.mp4۶۴۷٫۸ MiB
Mahe_Asal_94_E26_HQ.bitdownload.ir.mp4۶۲۸٫۹ MiB
Mahe_Asal_94_E27_HQ.bitdownload.ir.mp4۷۷۲٫۵ MiB
Mahe_Asal_94_E28_HQ.bitdownload.ir.mp4۷۸۷٫۲ MiB
Mahe_Asal_94_E29_HQ.bitdownload.ir.mp4۶۹۳٫۴ MiB
Mahe_Asal_94_E30_HQ.bitdownload.ir.mp4۱۰۱۶٫۲ MiB
Mahe_Asal_94_E31_Part1_HQ.bitdownload.ir.mp4۹۶۲٫۸ MiB
Mahe_Asal_94_E31_Part2_HQ.bitdownload.ir.mp4۸۴۱٫۴ MiB

راهنمای دانلود و اجرا:

توجه : برای اجرای فرمت با کیفیت و کم حجم x265 این برنامه K lite codec v 12.2 را بر روی سیستم خود نصب نمایید.

+ حل مشکل ناخوانا بودن زیرنویس فارسی : کلیک کنید

 

برای دانلود، به روی عبارت “دانلود ” کلیک کنید و منتظر بمانید تا پنجره مربوطه ظاهر شود سپس محل ذخیره شدن فایل را انتخاب کنید و منتظر بمانید تا دانلود تمام شود.

اگر نرم افزار مدیریت دانلود ندارید، پیشنهاد می شود برای دانلود فایل ها حتماً از یک نرم افزار مدیریت دانلود و مخصوصاً internet download manager استفاده کنید.

فایل های قرار داده شده برای دانلود به منظور کاهش حجم و دریافت سریعتر فشرده شده اند، برای خارج سازی فایل ها از حالت فشرده از نرم افزار Winrar و یا مشابه آن استفاده کنید.

کلمه رمز جهت بازگشایی فایل فشرده عبارت bitdownload.ir می باشد. تمامی حروف را میبایستی به صورت کوچک تایپ کنید و در هنگام تایپ به وضعیت EN/FA کیبورد خود توجه داشته باشید همچنین بهتر است کلمه رمز را تایپ کنید و از Copy-Paste آن بپرهیزید.

چنانچه در هنگام خارج سازی فایل از حالت فشرده با پیغام CRC مواجه شدید، در صورتی که کلمه رمز را درست وارد کرده باشید. فایل به صورت خراب دانلود شده است و می بایستی مجدداً آن را دانلود کنید. البته فایل های حجیم دارای قابلیت ریکاوری هستند که با استفاده از نرم افزار Winrar وارد منو Tools شوید و گزینه Repair را انتخاب کنید تا مشکل فایل دانلود شده حل شود.

فایل های کرک به دلیل ماهیت عملکرد در هنگام استفاده ممکن است توسط آنتی ویروس ها به عنوان فایل خطرناک شناسایی شوند در این گونه مواقع به صورت موقت آنتی ویروس خود را غیر فعال کنید.

در صورت خرابی فایل یا هر گونه مشکل می توانید در قسمت نظرات نظر خود را مطرح نموده تا در اولین فرصت به مشکل شما رسیدگی شود.

برای اجرای ویدو ها فقط از K lite codec v 12.2  استفاده کنید. باقی پلیرها مورد تایید نمی باشد.

1 دیدگاه

  1. خرید ممبر گفت:

    سلام
    ممنون از سایت خوبتون

    از همه سایت های دیگه زودتر شما میزارین واسه دانلود
    واقعا خسته نباشین 🙂

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *